Obchodní podmínky pneu Jenda

Ceny pneumatik a disků

Provozovatel internetového obchodu pneu-jenda.cz a pneuservisu pneu-jenda.cz (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Veškeré ceny pneu, služeb pneuservisu uváděné na stránkách internetového obchodu pneu-jenda.cz (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně DPH. Pro zákazníky ze zahraničí nabízíme možnost vrácení DPH. Veškeré pneu a disky nabízené prostřednictvím e-shopu, pneuservisem Praha 5, nebo v pneuservisu Praha 10 je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů.

Objednání pneu

Odesláním objednávky vybraných pneu, nebo diskú zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky pneumatik, nebo disků do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Způsob platby za pneumatiky

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

Dobírkou – platba za pneumatiky, nebo ráfky při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. dodací adresu uvedenou v objednávce.

Převodním příkazem – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky pneu, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu pneu-jenda.cz č.ú. 19-9177510277/0100), variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet budou pneu neprodleně odeslány zákazníkovi na fakturační, resp. dodací adresu uvedenou v objednávce.

V hotovosti – při osobním převzetí pneu na provozovně pneuservisu v Praze 5, nebo na Praha 10
(při využití služeb pneuservisu získáváte výhody uvedené na hlavní stránce)

Zpracování objednávky pneumatik a disků

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho odpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Dodání pneu na soukromou adresu nebo do pneuservisu Praha 5,

nebo pneuservis Praha 10.

Termín dodání je závislý na druhu objednané pneumatiky. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2–3 pracovních dnů. V případě méně běžných pneu může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu pneumatiky na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu pneu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Způsob doručení pneumatik

  • Kurýrní službou – pneumatiky budou doručeny na fakturační, případně dodací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním pneu (o odeslání pneu je zákazník informován formou emailu, ve kterém bude uveden kontakt na přepravce – PPL a číslo balíku, které bylo zásilce přiděleno). Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.
  • Osobní odběr pneu v našich pneuservisech Praha 5, nebo Praha 10 – v případě osobního odběru pneu v naší provozovně vyčkejte až budete kontaktováni naším pracovníkem a vyzváni k vyzvednutí pneu. Platba je možná v hotovosti, případně je možné ji provést před vyzvednutím pneumatiky bankovním převodem.

Převzetí pneu a disků

Zákazník nebo příjemce pneumatik má povinnost při převzetí zásilky zkontrolovat, zda jsou pneu nepoškozené a zda pneumatiky nevykazují zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady na pneu, oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci (dopravní službě), nebo pracovníkovi pneuservisu, který je povinen sepsat zápis o škodě na pneumatikách.

Záruka a reklamace pneumatiky

Uplatnění reklamace (tedy odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou dle § 616 občanského zákoníku) je možné provést na adrese provozovny prodejce: Pneuservis Auto Jenda Černokostelecká 25, Praha 10 – Strašnice
Pneuservis Auto jenda Radlická 105, Praha 5 – Radlice

  • doporučujeme dopředu si dohodnout termín telefonicky na čísle 608 40 20 40
  • nebo emailem na pneu@autojenda.cz – uveďte číslo prodejního dokladu, název reklamovaných pneu, popis problému a Vaše kontaktní informace, abychom se s Vámi mohli spojit. Záruční lhůta na pneumatiky prodávané prostřednictvím e-shopu je 2 roky. Uplatnění reklamace je podmíněno průkazností nákupu reklamovaných pneu v e-shopu. Průkazním dokladem o nákupu pneu je daňový doklad – faktura (postačí i kopie).

Shoda s kupní smlouvou dle § 616 občanského zákoníku stanovuje především, že „prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané pneumatiky při převzetí kupujícím jsou ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že jsou bez vad.“ Prodávané pneumatiky dále musí plnit vlastnosti uvedené v odst. 2 tohoto paragrafu obč. z. „V případě, že pneumatiky při převzetí kupujícím nejsou ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou pneumatiky, nebo její opravou.

Dle domluvy může být zákazníkovi oproti 100% záloze poskytnuta nová pneumatika, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace. Zákazník se převzetím této pneumatiky zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace uhradí prodejní cenu pneu, uvedenou na e-shopu, platnou ke dni vzniku reklamace (tato cena bude započtena s uhrazenou zálohou). Bude-li reklamace pneu uznána v plném rozsahu, zákazníkovi bude záloha neprodleně vrácena. V případě uznání částečného plnění reklamace (např. v případě z části opotřebené pneumatiky) se zákazník převzetím zavazuje k uhrazení rozdílu prodejní ceny pneumatiky, uvedené na e-shopu, platné ke dni vzniku reklamace a uznané částky reklamace pneu(tato cena bude započtena s uhrazenou zálohou a přeplatek bude vrácen zákazníkovi).

Možnost vrácení pneumatiky bez udání důvodu

U pneumatiky zakoupené prostřednictvím e-shopu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na její vrácení bez udání důvodu. Pneumatiky nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené (např. pneumatiky nesmějí být použité). Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu pneuservis Auto Jenda Radlická 298/105. Praha 5, 10500. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána kupní částka snížená o cenu za dopravu pneumatiky, nebo disků na adresu kupujícího.

Ochrana osobních dat

Internetový obchod pneu-jenda.cz a pneuservis Auto Jenda si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu pneu-jenda.cz, nebo pneuservisem a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

Zpětný odběr pneu.

Zákazník nakupující prostřednictvím e-shopu má nárok na bezplatné odevzdání použitých pneumatik v množství odpovídajícím počtu jím zakoupených pneumatik. Sběrné místo se nachází v provozovně pneuservisu v Praze 5 a pneuservisu Praha 10. Odběr pneu je možný po předchozí telefonické dohodě buď osobně, nebo zasláním na adresu provozovny na vlastní náklady